środa, 15 lipca 2020. Imieniny Henryka, Igi, Włodzimierza

Podziel się:

Podziel się:

Konkurs plastyczny "Wieś z sercem"

Patronat nad konkursem sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki Serdecznie zapraszamy do udziału!To już ostatnie dni aby dostarczyć pracę termin dostarczenia prac to 20.11.2016

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ
O TEMATYCE „ WIEŚ Z SERCEM”
KONKURS REALIZOWANY W RAMACH OBCHODÓW
ŚWIATOWEGO DNIA SERCA 2016
ORGANIZATOR KONKURSU PLASTYCZNEGO
Organizatorami konkursu są Fundacja Ratujemy Życie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Rożyńskiej.
CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest promocja ogólnego dostępu do defibrylatorów AED na terenach wiejskich i szkolenia mieszkańców wsi z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci zamieszkujące teren powiatu Ełckiego.
3. Praca konkursowa może mieć charakter indywidualny lub grupowy.
4. Konkurs skierowany jest do następujących grup wiekowych:
• Kategoria przedszkola
• Kategoria klasy I-III
• Kategoria klasy IV-VI
• Gimnazja
• Szkoły Średnie
6. Etapy Konkursu:
a) Przygotowanie prac plastycznych przez dzieci w wyznaczonym terminie
b) Dostarczenie lub przesłanie prac pocztą na adres Towarzystwa Miłośników Ziemi Rożyńskiej.
c) Ocena nadesłanych prac przez jury Konkursu.
d) Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród.

WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY PLASTYCZNEJ
1. Temat: „Wieś z sercem” – wieś, która dba o zdrowe i bezpieczne serce mieszkańców.
2. Forma pracy – dowolna technika plastyczna (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp) .
3. Format prac plastycznych: dowolny dopuszczalne są prace przestrzenne.
4. Każda praca musi być opisana: Imię i nazwisko, pełny adres przedszkola, szkoły, instytucji oraz nr telefonu, imię i nazwisko pełnoletniej osoby koordynującej konkurs w placówce, kategoria wiekowa.
5. Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i prezentowane na innych konkursach, a ich nadesłanie równoznaczne jest z potwierdzeniem tego faktu.
6. Uczestnicząca placówka przystępując do Konkursu oświadcza, że autorem nadesłanej pracy są dzieci z placówki oraz, że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.
7. Nadesłanych prac nie zwraca się.
KRYTERIUM OCENY
1. Walory artystyczne i estetyczne.
2. Ciekawa interpretacja proponowanej tematyki.
3. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizatorzy powołają Komisję Konkursową, która przy wyłonieniu laureatów, będzie opierać się o kryteria wskazane w ust. 1-2.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prace należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do 20 listopada 2016 r.
2. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 28 listopada 2016 r.
3. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich przewozu.
4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualne wykorzystanie prac do druku ulotek lub publikacji w dowolnym nakładzie, publikowania w Internecie oraz prezentowania prac na wystawach organizowanych przez organizatorów Obchodów Światowego Dnia Serca 2016.
INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy przesyłać na adres email: stowarzyszeniemzr@wp.pl oraz pod numerem telefonu: 602 823 384.
Adres Towarzystwa Miłośników Ziemi Rożyńskiej:
Rożyńsk Wielki 15
19-335 Prostki
Z dopiskiem „Konkurs plastyczny - Wieś z sercem” Patronat nad konkursem sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki Serdecznie zapraszamy do udziału

Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: stowarzyszeniemzr
Oceń artykuł:

(0)